Hanzehogeschool – student journeys: van leren naar ontwikkelen

Inzicht

Binnen de Hanzehogeschool bestaan verschillende manieren om de studentervaring te meten. Dit levert belangrijke inzichten op. Binnen het Instituut van Marketing en Management was er behoefte aan meer inzicht. Het bestaande onderzoek is incidenteel (richt zich op specifieke fases en wordt niet doorlopend gemeten), generiek (er wordt veel over alles gevraagd) en erg kwantitatief (er komen cijfers uit, maar inzichten achter de cijfers én inzichten naar gewenste verbeteringen ontbreekt).

Voor het ontbrekende inzicht zijn we in 2016 gestart met de student journey, wat een doorlopend proces is gebleken van nieuwe inzichten omzetten in verbeterde ideeën om tot een nog studentgerichtere organisatie te komen.

In workshops en diepte-interviews is met studenten de huidige én gewenste student journey vastgesteld, gekeken vanaf het moment van inschrijving tot en met het moment van afstuderen. Vervolgens is hetzelfde gedaan met docenten. Hierbij viel op dat dezelfde essentiële studentfases worden herkend, maar dat het beeld van docenten van de studentervaring fundamenteel anders is: beredeneerd vanuit het curriculum en de organisatie, in plaats vanuit ambities en de emotionele beleving van de studie, die door alles wat in het leven van de student gebeurt wordt beïnvloed.

Studenten én Hogeschool zijn ambitieus: het gezamenlijke doel is dat studenten qua kennis en vaardigheden klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek onder beide groepen bleek dat het beeld van welke kennis en vaardigheden dit zouden moeten zijn verschilt. Mede daarom is verdiepend onderzoek verricht binnen het werkveld: wat ervaren (potentiële) werkgevers van stagiairs en pas-afgestudeerden. De inzichten uit dit onderzoek zijn meegenomen naar de fase ‘idee’.

Idee

De ideale student journey is vast komen te staan. In eerste instantie vanuit studentperspectief, maar aangevuld en verdiept vanuit de organisatie én vanuit de wensen en eisen die er vanuit het werkveld zijn. In verschillende interactieve sessies met de verschillende betrokkenen zijn verbeterthema’s en concrete acties vastgesteld die de volgende stap richting de ideaalsituatie beogen. Een aantal thema’s zijn:

  • het zorgen voor een betere overgang van de stageperiode terug de studiebanken in;
  • het meer differentiëren van het aanbod voor internationale studenten, waarbij recht wordt gedaan aan verschillen in niveau, ambitie en onderwijscultuur
  • het meer inzetten op toepassen van kennis en vaardigheden (de zogenaamde 21st Century Skills)

Verandering

In het nieuwe studiejaar krijgen de ideeën effect: er wordt veranderd. Per thema gaat een groep medewerkers (staf en docenten) aan de slag met daadwerkelijke implementatie. Onderdeel hiervan is dat het effect van de verbeterinitiatieven continu wordt gemeten: de student journey wordt na implementatie opnieuw in kaart gebracht. Ook volgt een verdieping op personaniveau, zodat de Hanzehogeschool nog specifieker en individueler positief kan ingrijpen in de student journey.

De klant aan het woord:
Binnen de opleiding Commerciële Economie werken we met de student journey om de studieroute van studenten te verbeteren. Rutger ondersteunt hierbij en is in staat om op een persoonlijke manier, enthousiasme en betrokkenheid te creëren bij studenten, docenten en management. Knelpunten én mogelijke verbeteringen worden inzichtelijk en wij kunnen aan de slag.
Mieke NautaHanzehogeschool Groningen

Gerelateerde berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu